Xem tất cả 13 kết quả

35.000

Đặc Sản Quảng Ngãi

Bánh Xèo Quảng Ngãi

35.000

Đặc Sản Quảng Ngãi

Cá Cơm Khô Quảng Ngãi

25.000

Đặc Sản Quảng Ngãi

Cá Đét Rim

80.000

Đặc Sản Quảng Ngãi

Đường Phèn Trắng Quảng Ngãi

45.000

Đặc Sản Quảng Ngãi

Mắm Cá Cơm Dì Cẩn

45.000

Đặc Sản Quảng Ngãi

Mắm Dưa Dì Cẩn

60.000

Đặc Sản Quảng Ngãi

Mắm Nêm Dì Cẩn

35.000

Đặc Sản Quảng Ngãi

Mực Rim – Mực Ngào Quảng Ngãi

95.000

Đặc Sản Quảng Ngãi

Nước Khoáng Mặn Thạch Bích

6.500

Đặc Sản Quảng Ngãi

Ốc Ruốc Quảng Ngãi

20.000

Đặc Sản Quảng Ngãi

Rau Xu Xoa Lý Sơn

30.000