fbpx

Muối Hầm Quảng Ngãi

10.000

  • Muối vùng biển Sa Kỳ Quảng Ngãi
  • Sử dụng chay hoặc mặn
  • Trọng lượng: bịch 300gr
  • Hạn Sử dụng: 6 tháng