fbpx

Hến Quảng Ngãi

85.000

  • Hến tươi Quảng Ngãi
  • Đã phân loại và làm sạch
  • 1 phần hến gồm 1 bịch cái 0.5kg + 1 bịch nước cốt 1kg
  • Bảo quản đông lạnh