fbpx

Don Quảng Ngãi

150.000

  • Nguồn Don từ Quảng Ngãi
  • Don được làm sạch và không lẫn hến
  • 1 phần gồm: 0,5kg cái don và 2 bịch nước cốt don mỗi bịch 1kg
Call Now Button